Saturday, 30 May 2009

Dr Hj Harun M Mewakili ajk Persembahan Padang membuat pembentangan


KHAMIS 28 Mei 2009 bertempat di Dewan Santap kawasan Rumah Kediaman Resmi Pegawai Daerah Belait telah di meriahkan dengan semangat kerjasama Ahli-Ahli Jawatankuasa Acara-Acara sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan yang ke-63 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Matalamat utama perjumpaan itu adalah sesi Perbincangan bersama Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.

Dalam kesempatan itu, Dr. Hj. Harun Mokti selaku Pengerusi Persembahan Padang telah membentangkan Laporan Progress pengurusan dan penyelarasan segala hal-ehwal persiapan Persembahan Padang.

Menurut kandungan dalam pembentangan tersebut, banyak kumpulan-kumpulan yang terpilih untuk menjayakan persembahan terebut telah memulakan latihan yang berkaitan dengan peranan masing-masing

No comments: