Saturday, 28 March 2009

TUGASAN UNTUK SETIA USAHA JAWATAN KUASA PERSEMBAHAN PADANG


Kepada:

 • Cikgu Atikah Rumaizah Bt Hj Harun, Setia Usaha Bersama AJK PP-2009

 • Hjh Rogayah By Hj Ramli, Setia Usaha Bersama AJK PP-2009


Atas kepercayaan yang diberikan kepada biskita, maka berikut ini disenaraikan tugasan yang perlu diambil tindakan segera. Maka diharap Biskita berdua membincangkan bersama cara menangani tugasan-tugasan tersebut.


Jika biskita fikirkan perlu, biskita berdua adalah diberi mandate untuk menubuhkan dan seterusnya melantik ahli jawatan kuasa yang di yakini boleh menyumbang kepada kelacaran tugasan dan urusan.


 1. Sediakan organizer khusus untuk penyelarasan perlaksanaan persembahan padang
 2. Sediakan simpanan data lengkap, informasi dan semua maklumat yang berkaitan sama ada di dalam Jaring, Blog, Fail, Media Cetak dan Media Letronik.
 3. Sediakan direktori alamat perhubungan dengan seluruh ajk persembahan padang, Ajk tertinggi Perayaan, Urus Setia dan pihak-pihak yang berwajib termasuk pihak keselamatan dll.
 4. Wujudkan pusat koordinasi, pengurusan, penyelarasan dan pentadbiran dengan membuka SEKRETARIAT
 5. Hubungi pihak urus setia untuk keperluan asas, perkakasan, peralatan dan kelengkapan bagi Sekretariat tersebut.
 6. Dapatkan sukongan dan bantuan kerjasama dari Timbalan-Timbalan dan Penolong-Penolong Pengerusi Persembahan Padang yang telah dilantik jika biskita keperluan untuk mereka menyertai perjumpaan atau pengurusan biskita.
 7. Sentiasa layari Blog ini: http://persembahanpadangbelait.blogspot.com/
 8. Tolong hubungi Sekolah-Sekolah yang tercatat dalam kertas kerja / synopsis persembahan padang Versi terkini. Dan sampaikan kepada mereka serta bincangkan dengan mereka isu-isu serta perkara yang berbangkit beserta cadangan-cadangan agar perkara ini dapat dihadapkan lebih awal sebelum dijadikan agenda mesyuarat-mesyuarat yang akan datang.
 9. Tolong adakan perbincangan dengan Kumpulan Koreografer mengenai cara menyediakan program penyelarasan latihan-latihan dan sebagainya.
 10. Apapun yang akan dikendalikan sila Sentiasa berkomunikasi dengan baik dengan semua AJK berkenaan.
 11. Sebagai pegangan bahawa MANDAT untuk Setia Usaha Bersama adalah mengetuai dan menganjurkan gerakan-gerakan penyelarasan khususnya memantau gerakan dibahagian Latihan, Pengarahan Persembahan termasuk kebajikan dan kesejahteraan peserta.
 12. Tugasan – Tugasan selanjutnya akan di maklumkan secara langsung, Lisan, SMS, bertulis, E-mail, Blogs: http://persembahanpadangbelait.blogspot.com/
 13. Sekiranya ada keperluan untuk menghubungi Pengerusi sila gunakan ruang koment dalam blog, atau sms/call h.p: 673-8808578 atau e-mail: pengerusi.padang2009@gmail.com dan jika berkaitan dengan Persatuan PEMBELA sila e-mail kepada: pembela60@yahoo.co.uk atau alamatkan kepada kedua-dua alamat tersebut sekali gus agar lebih mudah diambil maklum.
 14. UNTUK SETERUSNYA, arahan dan tugasan ini akan Sentiasa dikemaskini maka biskita hendaklah rajin-rajin melayari Blog yang disebutkan serta rajin-rajin menyemak e-mail biskita.Sekian buat sementara:


Dr. Hj Harun

Pengerusi PP 2009

17:00 hrs, 28 Mac 2009Salinan Kepada:


 1. PEGAWAI DAERAH BELAIT, Pengerusi AJK Sambutan Perayaan UTHK KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan NBD bagi Daerah Belait
 1. Dr. Hj. Azasahibul Bin Zainal Abidin, Tim. Pengerusi bhg Penyelarasan
 2. Cikgu Sutarno Samin, Tim. Pengerusi bhg Persembahan
 3. Let. (B) Hj Roslan Bin Hj Hamdan, Persatuan PEMBELA
 1. Hj Ismail bin Kassim
 1. Dyg Asmah Bt Mokti, Jabatan Belia dan Sukan KB

No comments: