Saturday, 28 March 2009

Perhatian Kepada Timbalan Pengerusi dan Pihak - Pihak yang Berkenaan

Kepada: Dr. Haji Azasahibul Hj Zainal Abidin


TUGASAN UNTUK TIMBALAN PENGERUSI BAHAGIAN PENYELARASAN


Merujuk kepada penjelasan saya kepada Saudara Tim.PENGERUSI bhg Penyelarasan PERSEMBAHAN PADANG (T.PPP-2009) maka buat peringkat awal ini beberapa tugasan yang saya harap Saudara T.PPP akan dapat mengambil inisiatif bagi perlaksanaan nya.


Sememangnya apabila saudara melihat banyaknya perjumpaan yang akan dibuat, pasti akan terfikir untuk memanggil semua kumpulan dan pihak-pihak yang disebutkan dalam tugasan ini dalam satu mesyuarat sekali gus. Tetapi pendapat ini menurut pengelaman ketani TIDAK dapat menyediakan ruang percambahan fikir yang mampu mengupas BANYAK perkara dan isu-isu yang penting secara mendalam. Teknik konvensional ini juga sering membuat kita TERLEPAS PANDANG beberapa perkara kerana sudah terbiasa dalam mesyuarat, perbincangan dibuat secara resmi. Para hadirin biasanya galat untuk mengeluarkan pendapat atau takut untuk mengusulkan beberapa perkara yang sebenarnya penting.


Oleh yang demikian, TEMU-JANJI dan BERSEMUKA lebih bermakna dan dapat mengupas beberapa perkara yang penting. Maka saya harap Timbalan Pengerusi akan melaksanakan tugasan yang di MANDATkan ini secara mengadakan perjumpaan. Itenari kerja perlu Timbalan Pengerusi sediakan dan penyelarasan Tugasan ini hendak lah bermula dari sekarang.


BAWA BERSAMA Tim. Pengerusi Bhg Persembahan, Cikgu Sutarno, Let (B) Hj Roslan Hj Hamdan, Hj Ismail Bin Kassim, Hjh Rogayah Dan Cikgu Atikah Rumaizah dan kalau saudara ada Sekretari sila bawa untuk menambah kemudahan perundingan dan juga membuat catatan. Tetapi jika mereka sibuk dengan urusan pekerjaan atau ada urusan peribadi harap Saudara Tim. Pengerusi tidak akan terhalang untuk meneruskan perlaksanaan tugasan ini.


Selepas perjumpaan laporan verbal dan bertulis hendaklah sampai kepada saya secara Verbally, Literally termasuk langsung ke E-mail PENGERUSI.


TUGASAN


 1. Adakan perjumpaan dengan Pegawai Daerah. Tolong bincangkan mengenai dengan kerja-kerja penyelarasan yang wajib dimulakan dari sekarang. Tetapi untuk memulakan kerja-kerja tersebut kita memerlukan sedikit peruntukan untuk membiayai kos komunikasi, stationery, pembelian alat-alat yang berkaitan dengan penyediaan musik, printing, rakaman dan lain-lain. Sehubungan dengan ini, dapatkan dari saya senarai (Itemised) agar dapat diusahakan segera.


 1. Adakan perjumpaan dengan Sekolah Arab (Sebagai kumpulan Pembawa lagu Nasyid)


 1. Adakan Perjumpaan dengan Mr Chua, JKR. Bincangkan rancangan ketani untuk menjadikan kakitangan JKR sebagai kumpulan Core kumpulan Koir. Lagu yang mereka perlu latihkan ialah 1. Lagu Kebangsaan, 2. Lagu Nasyid ‘Neo Selawat, 3. Asma’ul Husna


 1. Adakan Perjumpaan dengan Pengetua Sekolah Menengah Perdana Wazir, Bincangkan tentang ajk persembahan padang mengharap mereka akan dapat menyediakan sekitar 60 penuntut untuk menambah keramaian vokal yang diketuai oleh Kumpulan ‘Core’ (JKR dan kakitangan perkhidmatan Awam). (Lagu yang akan mereka bawa ialah 1. Lagu Kebangsaan, 2. Lagu Nasyid ‘Neo Selawat, 3. Asma’ul Husna


 1. Selanjutnya adakan Perjumpaan dengan pihak yang dimandatkan untuk PENYELARAS TARIAN FLORA DAN FAUNA. Jumpai Pengetua Sekolah-Sekolah ini agar perundingan akan lebih menyeluruh. (Sekolah Menengah Chung Hua), (Sekolah St Johns), (Sekolah St. James)


 1. Adakan perundingan dengan Penyelia Kanan Jabatan Sekolah-Sekolah serta Pegawai Ko-Kurikulum. Nyatakan permintaan ketani agar mereka menyediakan kumpulan murid-murid untuk persembahan senaman. Selain dari itu beritau juga penuntut-penuntut dan murid-murid yang lain juga akan diperlukan bagi persembahan Nasyid, Lagu Kebangsaan, Choral Speaking, Bahasa Isyarat dan Human Graphic tetapi dalam jumlah yang tidak ramai. Dalam konsep pengurusan KISS = Kecil, Indah Senang dan Singkat atau KISS = Keep It Short and Simple. Untuk keterangan lanjut, ketani akan langsung mengadakan perjumpaan dengan guru-guru besar dan guru-guru yang terlibat dalam Pengurusan Peserta dan koreografik persembahan.


 1. Adakan Perjumpaan di Ibu Pejabat Shell, berikan taklimat mengenai rancangan persembahan padang tahun ini dan bincangkan peranan BSP termasuk potensi sokongannya yang lain.


 1. Aturkan juga perjumpaan dengan pihak BLNG dan BMC jika difikirkan perlu, kerana sokongan tidak semestinya dalam bahagian persembahan saja tetapi termasuk juga sokongan moral dan material, khususnya segmen Grand Finale.


 1. Bahagian persembahan ‘CHORAL SPEAKING’ kita mandatkan kepada Sekolah Menengah PJN PHAB untuk suara remaja, Sekolah Rendah PSOAS dan Sekolah Rendah PSN Abdul Momin untuk suara ‘treble’ yakni kanak-kanak.


 1. Bahagian persembahan BAHASA ISYARAT’ kita mandatkan kepada Sekolah Menengah Sayyidina Ali sebagai mewakili remaja belia dan dewasa sementara Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin akan berperanan PERAGA BAHASA ISYARAT KANAK-KANAK. Selain itu beberapa bilangan kecil dari Sekolah-Sekolah yang lain mungkin juga akan kita perlukan sesuaikan dengan GURU-GURU Sekolah yang sekarang menjadi Tenaga Pengajar terlatih di Sekolah-Sekolah berkenaan.


 1. Jumpai Bhg Ko-Kurikulum bincangkan bagaimana kedudukan peraduan senaman dan hasrat ketani untuk membawa persembahan senaman ini dalam segmen pertama. Jika belum ada kepastian ketani berunding saja dengan pihak yang akan ketani beri mandat untuk jadi PENYELARAS SENAMAN yakni Sekolah Rendah Kuala Belait, Sekolah Rendah PSN P.H.Y Lrg 3 Seria, Sekolah Rendah Panaga, Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria.


 1. PENYELARAS KUMPULAN PANDU GRAND FINALE (HUMAN GRAPHICS) akan ketani serahkan kepada Maktab Kejuruteraan Jefri Bolkiah, dan Sekolah Vokasional Sultan Bolkiah Seria. Ada ;ebih baik diorang ani dimaklumkan awal.


Oleh kerana Saya masa ani menumpukan perlaksanaan dibahagian rekacipta dan pengolahan seni bagi persembahan ini, maka saya harap Saidara akan dapat mendokong tugasan yang saya sebutkan di atas. Untuk memudahkan kerja saudara adakan perbincangan dengan ajk yang saya sebutkan di atas khususnya kedua orang Setia Usaha Bersama AJK Persembahan Padang untuk mengadakan pembahagian tugasan atau dikerjakan bersama. Up to you.


Sekian buat sementara.


Dr. Hj Harun

Pengerusi PP 2009


1.45 malam, 24 Mac 2009


Salinan Kepada:


 1. PEGAWAI DAERAH BELAIT, Pengerusi AJK Sambutan Perayaan UTHK KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan NBD bagi Daerah Belait


 1. Cikgu Sutarno Samin, Tim. Pengerusi bhg Persembahan


 1. Cikgu Atikah Rumaizah Bt Hj Harun, Setia Usaha Bersama AJK PP-2009


 1. Hjh Rogayah By Hj Ramli, Setia Usaha Bersama AJK PP-2009


 1. Let. (B) Hj Roslan Bin Hj Hamdan, Persatuan PEMBELA


 1. Hj Ismail bin Kassim


 1. Dyg Asmah Bt Mokti, Jabatan Belia dan Sukan KB